SOZO × Izutsu のコピー SOZO × Izutsu


2013/5/31~2013/07/05

Book, Magazine and company advertisement cover illustration and design.


Tsubasano Okoku "Sora no Boken"
Asahi News paper "8gatsu no hate"
"Poppoya"
"Make inu no toboe"

Panahome poster